Michael Higgins

An Dáréag Aspal

Michael John Broderick

Michael Higgins family used to live, where I lived, in Sliabh Rua and the moved to Clamper Park near Athenry and when the War of Independence was over he went to America to work in a factory I think. In later years when he retired he came home and lived near Athenry. He was known as the ‘Yank Higgins’. He never married either. I met him a few times, now not much, he’d be old then and I’d be young.


Bhíodh muintir Michael Higgins ina gcónaí, san áit a gcónaímse anois, i Sliabh Rua agus d’athraigh siad go Páirc an Chlampair in aice le Baile Átha an Rí. Nuair a bhí Cogadh na Saoirse thart, chuaigh sé anonn go Meiriceá ag obair i monarchan de réir mar is eol dom. I ndeireadh a shaoil, nuair a bhí sé éirithe as an obair, tháinig sé abhaile ina chónaí in aice le Baile Átha an Rí. An ‘Yank Higgins’ a thugtaí air. Níor phós sé riamh. Casadh orm é cúpla uair, ní hé chomh minic sin anois é, bhí seisean sean an t-am sin agus mise óg.

Níl aon nóta tráchta

Cuir dlús le cúrsaí, cuir nóta tráchta isteach ar an leathanach seo!

Fág nóta tráchta faoin leathanach seo

Your email address will not be published. Required fields are marked *