Maisie Shackleton

An Dáréag Aspal

Michael John Broderick

moyode castle

Maisie Shackelton, she was the daughter of the caretaker of Moyode Castle. The only people left there when The Volunteers arrived. Maisie was eighteen years old when The Rising took place. The same age as  Tom Kennedy, Michael Higgins and Michael Donoghue. She probably attended school at Esker, as they had lived there for many years.

She was seen during the time in Moyode and my father told me that she would often be hanging around the gate lodge and playing around there. As The Volunteers returned home from Limepark, they were rounded up and put in an identification parade. It was then that Maisie pointed out the twelve men. She also pointed out a third Kennedy brother, John Kennedy but he managed to avoid conviction. I don’t know what became of her.


Ba í Maisie Shackelton iníon an fhir a fágadh i bhfeighil Chaisleán Mhaigh Fhód. Ní raibh aon duine eile ann an t-am ar tháinig na hÓglaigh. Ocht mbliana déag a bhí Maisie nuair a tharla an tÉirí Amach, comhaoise le Tom Kennedy, Michael Higgins agus Michael Donoghue. Is dócha go ndeachaigh sí ar scoil in Eiscear ó bhí siad blianta fada ina gcónaí ansin.

Bhíodh sí le feiceáil i rith an ama a chaith siad i Maigh Fhód agus dúirt m’athair liom go mbíodh sí thart ar theach an gheata, ag spraoi thart ansin. Nuair a tháinig na hÓglaigh abhaile as Baile na Creige, gabhadh iad gur cuireadh ar paráid taispeántais iad le rún iad a aithint. Ba í Maisie a dhírigh méar ar an dáréag. Phioc sí amach an tríú duine de mhuintir Kennedy freisin, John, ach d’éirigh leisean nár ciontaíodh é. Nil a fhios agam céard a tharla dise ina dhiaidh sin.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.