Comhdháil Ról na mBan sa Bhliain 1916

Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe

Ról na mBan sa bhliain 1916 agus béim faoi leith ar Chumann na mBan

comhdhail-na-mban-gaeilge

Leabharlann Bhéal Átha na Sluaighe, Faiche an Aonaigh, Béal Átha na Sluaighe, Co. na Gaillimhe

Dé Sathairn, an 15 Deireadh Fómhair 2016

Tuilleadh eolas le fáil ANSEO

Ní foláir, de cheal spáis, áit a chur in áirithe roimh ré agus iarrtar ort a chur in iúl má tá i gceist agat a bheith i láthair.

RSVP chuig:

Gráinne Smyth, Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Chontae na Gaillimhe. Guthán 091 509121 nó ríomhphost gsmyth@galwaycoco.ie

Marie Mannion, Oifigeach Oidhreachta, Comhairle Chontae na Gaillimhe. Guthán 091 509198 nó ríomhphost mmannion@galwaycoco.ie

Marian Donohue, Pleanáil Chun Cinn, Comhairle Chontae na Gaillimhe. Guthán 091 509165 nó ríomhphost mndonohue@galwaycoco.ie

10.00 r.n. – 10.30 r.n. Clárú & Tae/Caife

10.30 r.n. – 10.45 r.n. Focal Fáilte ón gComhairleoir Michael Connolly, Cathaoirleach, Comhairle Chontae na Gaillimhe

10.45 r.n. -11.30 r.n. “Cumann na mBan – Neither Handmaidens nor Camp Followers” le Sinéad McCoole

11.30 r.n. -12.15 i.n. “Sources for the study of revolutionary women: The Women in the Military Service Pensions Collection 1916-1923” le Cécile Gordon

12.15 i.n. – 12.45 i.n. “The Mná 2016 Project” le Anne Carey & Áine Ní Shioradáin

12.45 i.n. – 1.00 i.n. Ceisteanna agus Freagraí

1.00 i.n. – 2.00 i.n. Lón

2.00 i.n. – 3.15 i.n. Aeraíocht

3.15 i.n. – 3.30 i.n. Tae/Caife

3.30 i.n. – 4.00 i.n. “Ada English – A revolutionary doctor” le Pat Johnston

4.00 i.n. – 4.45 i.n. “Women emerging from the Shadows…? Cumann na mBan in an historical perspective” leis an Dr Conor McNamara

4.45 i.n. – 5.00 i.n. Ceisteanna agus Freagraí & Clabhsúr

Taispeántais:

Mná 2016 – Scéalta agus Suaitheantais na mBan 1916 – 2016

Ríomhtar scéal ochtar ban sa taispeántas seo a raibh baint acu le hiarthar na hÉireann – Peg Broderick, Brigid O’Mullane, Eibhlín Bean Uí Choistealbha, Hanna Sheehy-Skeffington, agus Lily & Lolly Yeats – arna chur i láthair ar phainéil agus le tráthchlár de bhearta mhná na hÉireann.

Taispeántas Chumann na mBan i nDroichead an Chláirín

Féachtar le léargas a thabhairt ar Chumann na mBan agus ar roinnt de mhná na háite seo a bhí gníomhach sa chumann ar phainéil an taispeánais seo.

Aeraíocht

Déantar cur i láthair agus ceiliúradh ar thraidisiún cultúir an chontae leis an Aeraíocht. Jo Vahey, Leabharlannaí Feidhmiúcháin, atá i mbun eagrúcháin ar an ócáid ceoil, amhránaíochta, damhsa agus filíochta. Beidh ceoltóirí, amhránaithe agus damhsóirí de scoth an domhain ar an stáitse.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.