An Óige agus an tSamhlaíocht


Márta–Aibreán 2016

Ar fud an Chontae

Forógra do Ghlúin Nua agus Lá Forógra: Taispeáint agus cur chun cinn Forógraí do Ghlúin Nua i Leabharlanna agus i bhFoirgnimh Chathartha eile.


Márta–Aibreán 2016

Baile Átha an Rí-Órán Mór, Béal Átha na Sluaighe, Conamara, Baile Locha Riach, Tuaim

Comhairle na nÓg: Imeachtaí Ceantair Áitiúil le béim faoi leith ar an gcaoi a bhfuil saol leanaí agus daoine óga athraithe sa chéad bliain idir 1916- 2016 agus lena shamhlú cén chaoi a mbeidh sé amach anseo.


Deireadh Fómhair 17ú, 2016

Leabharlanna i mBéal Átha na Sluaighe, Tuaim agus Baile Locha Riach

“Ár dTodhchaí a Shamhlú – Gaillimh 2040”: Léireofar agus taispeánfar torthaí chomhairliúcháin chaifé Chomhairle na nÓg, i gcomhar le foireann pleanála Gaillimh 2040 ag áiteanna éagsúla ar fud an chontae.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.