Martin Hansberry

The Twelve Apostles

Michael John Broderick

Martin Hansberry was a famer who lived in Rahard. He was in Moyode for The Rising but about six months after it, he was out duck shooting, with a neighbour in the Townland of Moyode. It was a Sunday morning and he got shot accidentally by a neighbour that worked next door. One walking behind the other. The gun went off accidentally and they were a couple of miles from the road. He had a long way to go before he got any help and he died. Because he died so young there was no pension records of him. We never knew too much of him.


Feirmeoir a bhí in Martin Hansberry a mhair i gceantar an Rátha Aird. Bhí sé i Maigh Fhód aimsir an Éirí Amach ach tuairim is sé mhí ina dhiaidh, bhí sé amuigh ag foghlaeireacht, ag iarraidh lachan, le comharsa dá chuid i mbaile Mhaigh Fhód. Maidin Domhnaigh a bhí ann agus caitheadh de thimpiste é, comharsa leis a d’oibríodh i mbéal an dorais aige, iad ag siúl duine taobh thiar den duine eile. De thimpiste a tharla sé agus iad cúpla míle ón mbóthar. Bhí bealach fada le déanamh aige sula raibh aon chúnamh le fáil agus cailleadh é. Mar gheall gur cailleadh chomh luath ina shaol é, ní raibh aon chomhad pinsin ina leith. Ní raibh mórán ar eolas againn faoi riamh.

No Comments

Start the ball rolling by posting a comment on this page!

Add a comment about this page

Your email address will not be published.